Jakie pytania nie mogą paść na rozmowie o pracę? | na-etacie.pl

Treść artykułu

Jakie pytania nie mogą paść na rozmowie o pracę?

Rozmowa rekrutacyjna na ma celu lepsze poznanie kandydata na dane stanowisko oraz weryfikuje jego umiejętności. Poruszyliśmy temat pytań, które najczęściej padają podczas spotkań aplikacyjnych. Zadają je nie tylko pracodawcy, ale i w gestii kandydata jest wybadanie, jaka atmosfera panuje w miejscu pracy i jakie perspektywy rozwoju się przed nim rysują. Mamy jednak dwie strony medalu - na jednej są pytania, które powinny paść, a na drugiej zagadnienia, które nigdy nie powinny zostać poruszone, a nawet jeśli doszłoby do takiej sytuacji, kandydat nie musi na nie odpowiadać.
Obszary, które można poruszyć podczas rozmowy o pracę regulowane są nie tylko przez etykę, ale i przepisy o ochronie danych osobowych oraz reguły niedyskryminacji.

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Na te pytania podczas rozmowy o pracę, nie musisz odpowiadać

 • Jaki jest Twój stan cywilny?
  Bez znaczenia dla wykonywanej przez kandydata pracy jest jego status związku.
 • Czy jesteś w ciąży lub planujesz założenie rodziny?
  Pracodawca nie ma prawa zapytać o plany prokreacyjne kandydata o pracę, chyba że aplikuje on - a raczej ona - na stanowisko, którego ze względu na zdrowie nie mogą wykonywać kobiety w ciąży. Pytanie dotyczące planów posiadania dzieci w przyszłości również jest niedozwolone. Jeśli padnie na spotkaniu, kandydat może, a nawet nie powinien na nie odpowiadać.
  Zobacz: Pierwsze wrażenie na rozmowie kwalifikacyjnej
 • Jaki jest Twój stan zdrowia?
  Zdolność do pracy weryfikują badania lekarskie, a nie wywiad pracodawcy. Nie ma on prawa zapytać o ogólny stan zdrowia, przebyte choroby i problemy zdrowotne.
 • Jaka jest Twoja orientacja seksualna/wyznanie religijne/przekonania polityczne/przynależność związkowa?
  Rektuter nie jest upoważniony do żądania informacji tak intymnych, jak orientacja seksualna. Chęć poznania takich danych może wskazywać na dyskryminację osoby, która przeprowadza wywiad.
 • Karalność
  O ile niekaralność nie jest wymaganiem przy rekrutacji na dane stanowisko (np. policjant), pracodawca nie ma prawa o nią pytać.
 • Jakie są Twoje relacje z bliskimi? Czym się zajmują?
  Osoba przeprowadzająca wywiad o pracę nie może zapytać, czym zajmują się rodzice, partner lub gdzie uczą się dzieci kandydata. Ba, nie powinien obchodzić go nawet ich wiek.
  Zobacz: Nie przegap szansy, czyli zawody przyszłości i najlepsza praca dla Ciebie

Co zrobić, gdy któreś z wymienionych zagadnień jednak pojawi się w trakcie rozmowy o pracę? Najważniejsza jest świadomość, na jakie pytania należy, a na które nie powinno się odpowiadać. Najlepiej odmówić, wskazując, że odpowiedź nie ma znaczenia w kontekście celu spotkania, którym jest zdobycie pracy. W przypadku, gdy rekruter czy pracodawca stosuje pytania o charakterze dyskryminującym, kandydat może wystąpić z roszczeniem do sądu. Każde zagadnienie wkraczające w jego strefę prywatności i naruszające jego godność może być również podstawą domagania się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Rozmowa kwalifikacyjna

krótki opis

Rozmowa rekrutacyjna na ma celu lepsze poznanie kandydata na dane stanowisko oraz weryfikuje jego umiejętności. Poruszyliśmy temat pytań, które najczęściej padają podczas spotkań aplikacyjnych. Zadają je nie tylko pracodawcy, ale i w gestii kandydata jest wybadanie, jaka atmosfera panuje w miejscu pracy i jakie perspektywy rozwoju się przed nim rysują.