Działaj z planem - jakie są cele rozmowy kwalifikacyjnej? | na-etacie.pl

Treść artykułu

Działaj z planem - jakie są cele rozmowy kwalifikacyjnej?

Coraz mniej działań mających miejsce na rynku pracy odbywa się bez strategii. Wprost przeciwnie jesteśmy bardziej świadomi tego, że postępowanie zgodne z jasno określonym celem jest skuteczniejsze i pozwala dobierać odpowiednie narzędzia oraz techniki do jego osiągnięcia. Nie ulega wątpliwości, że rozmowa kwalifikacyjna ma wyłonić pracownika na nowe stanowisko, jednak nie jest to jedyny cel. Jakie są pozostałe?

Selekcja kandydatów
 • Selekcja kandydatów
  Zanim znajdzie się tego najlepszego, należy posegregować wszystkie zgłoszenia. Niektóre odpadają w pierwszej kolejności, a między tymi zostawionymi rozgrywa się walka. Kto stanie się najlepszy? To jednak nie koniec, CV które zainteresowały rekrutera powinny zostać w firmie (oczywiście za zgodą kandydatów). Może się bowiem okazać, że osoba, która zostanie zatrudniona nie sprawdzi się albo sama zrezygnuje po upływie okresu próbnego. Zatem celem rekrutacji jest również poszerzenie bazy na temat dostępnych w mieście specjalistów.
 • Sprawdzenie, czy kandydat nie podkolorował swoich dokumentów
  Dostarczone przez kandydata dokumenty należy poddać weryfikacji. Może okazać się, że treści zwarte w CV nie są prawdziwe. Rozmowa o umiejętnościach i doświadczeniu oraz zadane zadania rekrutacyjne pomogą ocenić, czy kandydat mówił prawdę, czy może się z nią mijał.
 • Poznanie kandydata i jego możliwości
  Rekrutacje nigdy nie wyglądają w ten sam sposób. Podczas spotkania może dojść do różnych scenek i zadań mających na celu pokazanie nie tylko wiedzy kandydata, ale i jego charakteru oraz umiejętności interpersonalnych. Może okazać się, że osoba ze słabszym doświadczeniem ale wysokim ilorazem inteligencji emocjonalnej i umiejętnością rozwiązywania problemów będzie bardziej efektywnym pracownikiem niż introwertyk ze świetnym CV.
 • Konfrontacja oczekiwań kandydata z możliwościami pracodawcy
  Rozmowa kwalifikacyjna weryfikuje nie tylko CV kandydata o pracę, ale także ofertę pracodawcy. Podczas rozmowy może okazać się, że brzmiała ona atrakcyjnie jedynie na piśmie, a w rzeczywistości zakres obowiązków i zarobki nie spełniają oczekiwań kandydata.
 • Zatrudnienie
  Na samym końcu wszystkich celów rozmowy kwalifikacyjnej znajduje się wyłonienie kandydata, czyli wybranie kogoś, kto wydaje się najlepszy na dane stanowisko.

krótki opis

Coraz mniej działań mających miejsce na rynku pracy odbywa się bez strategii. Wprost przeciwnie jesteśmy bardziej świadomi tego, że postępowanie zgodne z jasno określonym celem jest skuteczniejsze i pozwala dobierać odpowiednie narzędzia oraz techniki do jego osiągnięcia. Nie ulega wątpliwości, że rozmowa kwalifikacyjna ma wyłonić pracownika na nowe stanowisko, jednak nie jest to jedyny cel. Jakie są pozostałe?