Praca Święcice, Pracownik magazynu - Operator wózka widłowego | na-etacie.pl

Pracownik magazynu - Operator wózka widłowego Święcice mazowieckie

Opis Oferty

[{"title":"

OPIS STANOWISKA:

","body":"

Twoim zadaniem będą prace magazynowe z obsługą wózka widłowego wysokiego składowania, polegające na sprawnym przyjmowaniu i wydawaniu produktów do i z magazynu.

"},{"title":"

ZAPLUSUJESZ U NAS:

","body":""},{"title":"

TWOJE PLUSY:

","body":""},{"title":"

NASZE PLUSY:

","body":"

Z nami zyskasz dobre samopoczucie i miłą atmosferę w pracy oraz zadbasz o:

Stabilizację finansową:

Zdrowie:

Bliskich:

Rozwój:

"}]Święcice Pracownik magazynu - Operator wózka widłowego

Nazwa firmy

Kuehne+Nagel Sp. z o.o.

Panel rodo

Administratorem danych osobowych jest spółka Kuehne+Nagel Sp. z o.o. z siedzibą w Gądki 62-023, ul. Spedycyjna 1.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: dostępne na stronie Kuehne+Nagel. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody również na potrzeby przyszłych rekrutacji.Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do

wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w

procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula poufności

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

Oferta pracy Pracownik magazynu - Operator wózka widłowego, prace Święcice