Praca Pruszków, Pracownik magazynu | na-etacie.pl

Pracownik magazynu Pruszków mazowieckie

Opis Oferty

[{"title":"

Opis Oferty

","body":"

Poszukujemy osób do pracy na stanowisku Magazyniera

"},{"title":"

Wymagania

","body":""},{"title":"

Obowiązki

","body":""},{"title":"

Oferta

","body":"

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Administratorem Twoich Danych jest spółka MK Interim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-793) ul. Rydygiera 11/220. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez firmę MK INTERIM Sp. z o.o.."

MK Interim – wpis do rejestru agencji zatrudnienia 9305.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

"}]Pruszków Pracownik magazynu

Nazwa firmy

MK INTERIM

Panel rodo

Klauzula poufności

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferta pracy Pracownik magazynu, prace Pruszków